İş Yeri Sigortası ve Önemi

İş yeri sigortaları, iş yerlerinde bulunan eşyalara, dekorasyona, her türlü makine, elektronik alet ve benzeri taşınır ve taşınmaz malzemeye karşı güvence sağlayan bir sigorta çeşididir.

Genel olarak iş yeri sigortaları, atölyeler, fabrikalar, depolar, satış yerleri, imalathaneler, ambar ve ardiyeler gibi özellikli iş yerleri için yaptırılmaktadır.

Okumaya devam et İş Yeri Sigortası ve Önemi

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında Ömür Boyu Yenileme Garantisi

Daha önceki yazılarımızda Tamamlayıcı Sağlık Sigortasından ve yaptırmanın öneminden bahsetmiştik.

Özel sağlık sigortalarında asıl amaç, kişinin muhtemel tehlikelere karşı kendini korumasıdır. Ancak tehlikeli bir hastalık veya kaza geçirmeniz halinde özel sağlık sigortası yaptıracağınız zaman geçirdiğiniz hastalıkları özel sağlık sigortanızın teminatı dışında kalmaktadır.

Okumaya devam et Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında Ömür Boyu Yenileme Garantisi

Hayat Sigortası ve Dijital Nesil

Hayat sigortası, başınıza istenmeyen bir olay gelmesi durumunda kendinizi ve sevdiklerinizi güvence altına almanızı sağlayan bir sigorta türüdür.

Yapılan araştırmalar genç neslin hayat sigortası yaptırma konusunda daha çekingen olduklarını ortaya koymaktadır. Bunun en temel sebebi, bu nesle doğru platformlar ile ulaşılamamasıdır. Sigortacılıktaki teknolojik gelişmelerin takip edilmesinin öneminden daha önceki yazılarımızda bahsetmiştik. Bu takip edilen teknolojik gelişmelerle beraber dijital nesle ulaşma yolları da farklılaşmakta. Online alışveriş bu yollar arasında en önemli noktalardan biri.

Okumaya devam et Hayat Sigortası ve Dijital Nesil

Özel Sağlık Sigortasının Önemi ve Avantajları

Özel sağlık sigortası; sosyal güvenlik kurumunun sunduğu hizmetleri destekleyen, hastalıklar ve kazalar sonucu oluşacak sağlık giderlerini karşılayan kişilere özel bir sigorta türüdür.

“Özel sağlık sigortasına ihtiyacım yok”, “Özel sağlık sigortası bütçemi aşıyor”, “Sosyal güvenlik kurumum bana yeterli güvenceyi sağlıyor.” diye düşünebilirsiniz.

Gerek teknolojinin gelişmesi ve kullanılan malzemelerin özelliklerinin artması, gerek ilaç sanayisinde yaşanan gelişmeler, tedavi giderlerini akıl almaz boyutlara taşıdı. Bazı çok ciddi hastalıkların tedavisi öyle güç yetecek boyutların çok üzerine çıktı.

Okumaya devam et Özel Sağlık Sigortasının Önemi ve Avantajları

Nakliyat Sigortası

Nakliyat Sigortası ile bir malın taşıma aracı ile taşınması sırasında fiziken zarar görmesini teminat altına alınmaktadır.

Gemi, uçak, kamyon ya da tren gibi araçlarla taşınan mallar bu sigorta ile poliçede yer alan şartlar ve klozlar uyarınca bir kaza ya da bir olaya bağlı olarak fiziken zarar görmesi durumunda sigorta acenteleri tarafından teminat altına alınır.

Okumaya devam et Nakliyat Sigortası

Tehlikeli Madde ve Tehlikeli Atık Sigortaları

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Sorumluluk Sigortası, 11/3/2010 tarih ve 2010/190 sayılı kararda belirtildiği gibi yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeleri üreten, depolayan, nakleden ve vsatanlar gibi tehlikeli maddelerle ilgili mesleki faaliyette bulunan kişileri kapsamaktadır.

Bu sigorta kapsamında kişiler, meydana gelebilecek bir kaza sonucunda, kusurları olsun olmasın üçüncü kişilerin doğrudan doğruya uğrayacakları bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını, poliçede yazılı tutarlara kadar temin eder.

Okumaya devam et Tehlikeli Madde ve Tehlikeli Atık Sigortaları

BES’te​ ​Otomatik​ ​Katılım​ ​Dönemi

Otomatik​ ​Katılım,​ ​1​ ​Ocak​ ​2017​ ​tarihinde​ ​hayata​ ​geçen,​ ​45​ ​yaş​ ​altında,​ ​özel​ ​sektörde​ ​ve kamu​  sektöründe​ ​çalışan​ ​kişilerin​ ​otomatik​ ​olarak​ ​Bireysel​ ​Emeklilik​ ​Sistemi’ne​ ​(BES)​ ​dahil edildiği bir​ ​uygulamadır.

Uygulama,​ ​bireysel​ ​emeklilik​ ​sistemindeki​ ​katılımcı​ ​sayısını​ ​artırarak​ ​çalışanların​ ​emekliliğe yönelik​ ​ek​ ​tasarruf​ ​yapmalarını​ ​ve​ ​ikinci​ ​bir​ ​gelir​ ​imkanı​ ​elde​ ​etmelerini​ ​hedefliyor. Bu uygulama​ ​sayesinde,​ ​sisteme​ ​14​ ​milyon​ ​kişinin​ ​katılması​ ​ve​ ​10​ ​yıllık​ ​dönemde​ ​90​ ​milyar TL’lik​ ​tasarruf​ ​oluşturulması​ ​bekleniyor.

Okumaya devam et BES’te​ ​Otomatik​ ​Katılım​ ​Dönemi

Siber Güvenlik Hizmeti

Gitgide dijitalleşen dünyanın getirileri olduğu kadar riskleri de bulunmaktadır. Gelişme hızı her geçen gün artan teknoloji bizlere büyük kolaylıklar sağlamakla birlikte, bilgilerimizin ve mahremiyetimizin güvenliği ve gizliliğini de bir o kadar tehdit etmektedir.
Bu gelişmelerle beraber sigortacılığın da seyri değişmekte ve kişiler dijital dünyada da korunmaya ihtiyaç duymaktadır.

Okumaya devam et Siber Güvenlik Hizmeti