İnşaat All Risk Sigortası

Uzun yıllar süren ve büyük emeklerle hayata geçirilen geleceğin yapıları ve yaşam alanları, inşaat sürecinde birçok risk ile karşı karşıya kalır.

Peki siz bu risklere karşı önleminizi nasıl alıyorsunuz?

İnşaat All Risk Sigortası, inşaat sürecindeki tüm risklere karşı koruma sağlamak için. geliştirildi. Bu sigorta, konusunu teşkil eden değerlerin teminat müddeti içinde, inşaat sahasında bulunduğu sırada, inşaat süresinde bu poliçede gösterilen istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziya ve hasara uğraması halini temin eder.

İnşaat All Risk Sigortası, yapılmakta olan bir projenin bütünü olabileceği gibi, hali hazırda var olan bir mülke eklenecek bazı bölümlerle sınırlı da olabilir. Ancak inşaat sahasındaki değerlerin uğrayacağı zararların önceden bilinmeyen, ani bir sebeple meydana gelmesi ve bu sebebin de istisna edilmeyen hallerden olması koşulu aranmaktadır.

Sigorta Kapsamındaki Ana Teminatlar,

 • Deprem
 • Yangın, yıldırım ve infilak
 • Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs
 • Sel, su baskını, yağmur, kar, çığ, fırtına
 • Toprak kayması, toprak çökmesi ve kaya düşmesi
 • Hava taşıtları çarpması ve uçaktan düşen parçalar
 • Elektrik hasarları (kısa devre, şerare, ark gibi)
 • İnsan kaynaklı hasarlar (dikkatsizlik, ihmal vb.)

Ek teminatlar,

 • Geçici şantiye tesisleri
 • Üçüncü şahıs mali sorumluluk
 • İş makineleri
 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Ekspres nakliye, fazla mesai, tatil ücretleri ve zamları
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör ve sabotaj
 • Mevcut bina ve tesisler
 • Genişletilmiş bakım devresi

Sigortanız, inşaat ve/veya montaj işlerindeki taraflar dışında kalan üçüncü şahısların canları veya mallarına gelebilecek hasarları temin eder (Örneğin; şantiyenin önünden geçmekte olan bir vatandaş, şantiye sahasına izinsiz giren bir çocuk, inşaatın hemen yakınına park edilmiş bir araç vb.). Burada açıkça belirtilmelidir ki, bu teminat inşaat ve montaj işlerinde çalışan veya görev alan ikinci şahısları kapsamaz. Çalışanlar sadece yıllık olarak tanzim edilen İşveren Mali Mesuliyet Sigortası poliçesi ile teminat kapsamı altına alınabilir.

Teminat Kapsamı Dışındaki Riskler,

 • İmalatçının sorumluluğunda bulunan hasarlar
 • İnşaat/montaj makinelerinde Makine Kırılması Sigortası’na giren hasarlar (iş makineleri vb.)
 • Aşınma, yıpranma, çürüme sebepli hasarlar
 • Genel Şartlar’da belirtilen diğer istisnalar

İnşaat All Risk Sigortası’nda  sigorta yenileme olmaz çünkü inşaat bittiğinde poliçe vadesi de sonlanmış olur. Ancak vadenin uzaması söz konusu olabilir. Bu durumda; bir süre uzaması ek belgesi yapılır.

Size en yakın acentemize uğrayıp, İnşaat All Risk Sigortası için gerekli evrakları (proje dokümanları vb.) ileterek, uzman ekiplerimizce hazırlanan değerlendirme sonucuna ulaşabilirsiniz.

2 thoughts on “İnşaat All Risk Sigortası”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir