İşveren Sorumluluk Sigortası ve Önemi

İşveren Sorumluluk Sigortası, bir iş yerinde işverene bir hizmet sözleşmesi ile bağlı çalışanların, iş esnasında uğrayacağı zararlar için işverene düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alan bir sigorta türüdür.

2016 yılı verilerine göre; iş kazası geçirenlerin sayısı 65.129, meslek hastalığına yakalananların sayısı 4.795, toplam sayı ise 69.924’dür. Bu sebeple İşveren Sorumluluk Sigortası zaruri bir ihtiyaç haline gelmiştir.*

İş yerinde meydana gelebilecek iş kazalarına yönelik hukuki sorumluluk işverene aittir. İşveren Sorumluluk Sigortası, işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanunu’na tabi çalışanlar veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilebilecek tazminatları ve Sosyal Sigortalar Kurumu’nun sağladığı yardımların üstünde ve dışında kalan tazminat taleplerini kapsamaktadır. Bu sigorta ile ilgili olarak bir dava açılması halinde, mahkeme masrafları ile avukatlık ücretleri de teminat dahilinde değerlendirilmektedir.

Sorumluluk sigortası, zararın meydana gelmesini önleyici değil, meydana gelmiş olan zararı “giderici” bir araçtır.

Türkiye’de işveren sorumluluk sigortası “isteğe bağlı” bir sigortadır. Sigorta yaptırma yönünde herhangi bir yasal zorunluluk yoktur.

Maden Çalışanları Zorunlu Kaza Sigortası ise, bir “grup kaza sigortası” olarak düzenlenmiş olmasıyla beraber bir sorumluluk sigortası görevini de görmektedir. Bu durumda, maden çalışanları için işveren tarafından zorunlu olarak yaptırılan Maden Çalışanları Zorunlu Kaza Sigortası, aynı zamanda (zorunlu) bir sorumluluk sigortası niteliğindedir.

Dikkat Edilecek Hususlar

  • İşveren tarafından sağlanan servis araçlarıyla çalışanların iş yerine getirilip götürülmesi esnasında, meydana gelebilecek kazalar,
  • İşveren tarafından görevle başka bir yere gönderildiği ve asıl işini yapmadığı zamanlarda meydana gelen iş kazaları,
  • Ülke sınırları dışında meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu ileri sürülecek tazminat talepleri ile manevi tazminat taleplerinin poliçe kapsamında olup olmadığına dikkat edilmelidir

*2016 Yıllık İş Kazası ve Meslek Hastalığı İstatistikleri – Bölüm III (Tablo 3.14)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir