Kritik Hastalıklar Sigortası

Son yıllarda görülme oranları oldukça artan ve beklenmedik zamanlarda ortaya çıkan kritik hastalıklar için hazırlanan bir sigorta çeşidi olan Kritik Hastalıklar Sigortası sigortalılar açısından oldukça farklı ve önemli bir üründür.

Kritik Hastalıklar Sigortasında tazminat ve prim tutarları sigortalının yaşına göre değişmekte ve tanı, teşhis veya tedavi aşamasında bir hastalığı bulunmayan 18-60 yaş aralığında bulunan herkes kanser dahil 17 tehlikeli hastalığa karşı teminat kapsamına alınabilmektedir.

Bu sigortanın bekleme süresi 90 gün olup, belirlenen hastalıklar için teminat alınır bu sebeple primleri düşüktür ve primler yıllık olarak temin edilmektedir.

Teminat Kapsamında Değerlendirilen Hastalıklar

 • Kanser             
 • Terminal Karaciğer Yetmezliği        
 • Kalp Krizi                            
 • MS
 • İnme                              
 • Sağırlık
 • Kronik Böbrek Yetmezliği  
 • Ciddi Kafa Travması
 • Koroner Arter Bypass Ameliyatı
 • Konuşma Kaybı
 • Önemli Organ Nakli          
 • Ciddi Yanıklar
 • Körlük                               
 • Koma
 • İyi Huylu Beyin Tümörü
 • Parelizi
 • Kalp Kapağı Cerrahisi

Kritik Hastalıklar Sigortası ile sağlık sigortası ürünleri birbirinden farklı ürünlerdir. Burada asıl amaç, belirtilen tehlikeli hastalıklar karşısında sigortalının mali yükünü azaltmaktır. Sağlık sigortası, sağlık kuruluşlarına ödeme yaparken, kritik hastalıklar poliçesiyle ödeme sigortalıya yapılmaktadır.

Tehlikeli olarak belirtilen hastalıklara yakalanma oranlarında her geçen gün büyük bir artış olduğu gözlemlenmektedir. Bu sebeple geleceğiniz için, sağlığınızı güvence altına almak için tehlikeli hastalıklar sigortasının önemi de artmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir