Sigortacılığın Vazgeçilmezi: Acenteler

Sigorta acenteleri, sözlük anlamıyla belli bir bölge içinde, sigorta şirketlerinin nam ve hesabına sigorta sözleşmelerine aracılık eden veya bunları sigorta şirketleri adına yapmayı meslek edinen gerçek veya tüzel kişiler olarak tanımlanabilmektedir. Sigorta acenteleri, sigorta yaptırmak isteyen kişilerle, sigorta şirketi adına görüşmelerde bulunmak, yetkileri çerçevesinde poliçe düzenlemek, sigortalıya çeşitli danışmanlık hizmetlerinde bulunmak ve yetkili oldukları hallerde belli bir orana kadar hasar ödemek gibi faaliyetlerde bulunmaktadır. Acenteler bağlı oldukları şirketlerin çalışma prensiplerine göre işleyiş göstermektedir. Şirketin ürün tanıtımını, pazarlama aktivitesini ve satışını gerçekleştirmektedir.

Okumaya devam et Sigortacılığın Vazgeçilmezi: Acenteler

Sigortacılık ve Önemi

İnsanların tüm varlık ve girişimleri risk olarak adlandırılan belirsizliklerin tehdidi altındadır. Bireylerin karşılaştıkları riskler ile başa çıkmak amacıyla kullandıkları araçların başında sigorta ürünleri gelmektedir. Sigortacılığın temel işlevi, benzer riske maruz kalan kişilerin (sigortalılar) maddi güçlerini birleştirerek yardımlaşmasını sağlamaktır. Gerçekleşme yeri, zamanı ve büyüklüğü belli olmayan olayların fiyatını adil bir şekilde belirlemek sigorta şirketinin temel hedefidir. Bir sigorta şirketinin çatısı altında bir araya gelen sigortalılar, gelecekteki hasarları karşılamak için prim adı verilen bir ücret öderler. Kısaca sigortacılık; bazı şartlar altında karşılaşılıp zarara ve gelir kaybına yol açan olayların ekonomik sonuçlarından korunmak için belli bir prim karşılığında risklerin devredilip, zararın en aza indirilmesi olarak tanımlanabilir.

Okumaya devam et Sigortacılık ve Önemi

Tek Poliçeyle Çoklu Teminat: Kadın Girişimci Sigortası

Kadınların iş hayatında yer alması aileleri, çocukları dolayısıyla toplumun gelişimini etkilediği için büyük önem taşımaktadır. İş hayatındaki kadınların bir bölümü daha fazla risk üstlenerek girişimde bulunmaktadır. Kadın girişimci literatürde, ev dışı bir mekânda, kendi adına kurduğu bir işletmesi olan, bir işletmede tek başına veya çalıştırdığı diğer kişilerle birlikte çalışan veya sahibi olarak ortaklık kuran, iş ile ilgili olarak çeşitli kamu ve özel kuruluşlarla temaslara geçen, işletmenin geleceği ile ilgili planlar yapan, işletmeden elde ettiği kazanç üzerinde söz sahibi olan ve işletmesi adına tüm riski üstlenen kadındır.

Okumaya devam et Tek Poliçeyle Çoklu Teminat: Kadın Girişimci Sigortası